Let op! Alle lessen zijn momenteel buitenlessen. De locatie is Park Reeburg. Meeting point is de parkeerplaats van het Park Reeburg bij het witte gebouw. Link naar de locatie.

Meetingpoint

Je vindt de studio aan de achterkant van het pand van de Chiropractie Vught. Dit bereik je via de prins Bernhardlaan. Ter hoogte van nummer 15 kun je de steeg in. Loop helemaal door tot het eind. Daar is een witte deur.

Contact:

Mail to: info@pilatesstudiovanerp.nl

Of neem telefonisch contact op via: 06-24368867

De trainingsruimte

Privacy statement

Inleiding
Pilatesstudio van Erp neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@studioelement.nl

Wie is Pilatesstudio van Erp?
Pilatesstudio van Erp, te vinden aan de Stationsstraat 21 te Vught , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66445264. Pilatesstudio van Erp is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pilatesstudio van Erp de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Pilatesstudio van Erp jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Pilatesstudio van Erp persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Pilatesstudio van Erp voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens door Pilatesstudio van Erp worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Dit gaat via Momoyoga. We hebben hier een verwerkingsovereenkomst mee.

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf.
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account.

Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website en Facebook

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Pilatesstudio van Erp heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wie is de Functionaris voor de gegevensverwerking?
Dit is Inge van Erp.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Pilatesstudio van Erp over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Pilatesstudio van Erp . Je kunt verzoeken dat Pilatesstudio van Erp je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Pilatesstudio van Erp te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Pilatesstudio van Erp of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Pilatesstudio van Erp te verkrijgen. Pilatesstudio van Erp zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Pilatesstudio van Erp je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Pilatesstudio van Erp
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@studioelement.nl. Pilatesstudio van Erp zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Pilatesstudio van Erp een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Pilatesstudio van Erp je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers.
Het kan zijn dat Pilatesstudio van Erp verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Pilatesstudio van Erp ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Pilatesstudio van Erp worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Pilatesstudio van Erp worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Pilatesstudio van Erp je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@pilatesstudiovanerp.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Pilatesstudio van Erp jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.